COMIOPAL® en E-learning:  

(Acte ter registratie aangeboden aan Inspecteur Registratie en Successie dhr. I. Donkerbroek, te Zwolle/ vestiging Leeuwarden, d.d. 29.11.2000. In reg. 4 onder inboeknummer: 4.023635.1) (Kamer van Koophandel: 02076220)            
    

Tekstuele samenvatting van Comiopal en wat er in de videopresentatie/ webcast daaromtrent aan de orde komt: 

bulletMijn naam is Bas Eisenga. Ik heb, naast mijn werk als kinder- en jeugdpsychiater, veel belangstelling voor het proces van kennisoverdracht en dus voor onderwijs en dan mn ...(Lees verder ...)

bullet-... onderwijs waarbij gebruik gemaakt wordt van multimediale en interactieve technieken. E-learning dus. Vanuit die belangstelling heb ik een op e-learning gebaseerde methodiek voor (bij- en na-) scholing ontwikkeld die ik hier presenteer. 

bulletDit project draagt de naam COMIOPAL®Behalve voor onderwijs op elk willekeurig vakgebied, kan Comiopal ook ingezet worden voor de ontwikkeling van ...(Lees verder ...)

bullet... instructiemodules (bijv. psycho-educatie), een digitale anamnese-/ vragenlijst met rapportgenerator en voor een follow-up/ behandelevaluatieprogramma.  

bulletIk zet het hele systeem tot in detail uiteen middels een videopresentatie (webcast) bestaande uit 12 deelpresentaties van ...(Lees verder ...)

bullet... elk ongeveer 10 min. Hieronder treft u een tekstuele samenvatting aan van alles wat in de videopresentatie aan de orde komt, zodat u kunt zien of ...(Lees verder ...)

bullet... het voor u de moeite waard is om deze te bekijken (of dat u misschien iemand anders in uw netwerk attent wilt maken op het bestaan van deze presentatie over Comiopal). 

bulletOpbouw/ inhoud van de videopresentatie/ Webcast over COMIOPAL® :...(Lees verder ...)

bulletIntroductie: Waar gaat het over, wat is Comiopal, Bij- en nascholing, E-learning, Multimediaal, Interactief, Doel van de presentatie: Feedback, Contact, wie maakt de modules?

bulletComiopal en E-learning: nut, relevantie, kenmerken, doelgroep.

bulletHoe komt een module tot stand ? Multi Disciplinair Ontwikkelteam, Ontwikkelcyclus.

bulletWat ziet u op uw beeldscherm ? Personificatie. Een Persoonlijk profiel....(Lees verder ...)

bulletInloggen als Cursist: De Gebruikers-Interface.

bulletInloggen als Docent: De Selectors-Interface.

bulletInloggen als Ontwikkelaar: De Devellopers-Interface. 

bulletFinanciën: Kosten en verdeling van de opbrengsten volgens een “aandelensysteem”.

bulletPlanning en tijdpad: “Lego-blokjes”, deelprojecten, contact potentiële zakenpartners.

bulletBedrijfsgegevens, 

bullet“Tell-a-Friend” en Contact.

bulletAanpalende projecten:...(Lees verder ...)

bulletDigitale Anamnese + Rapportgenerator. 

bulletFollow-up/ Behandelevaluatieprogramma.

Inhoudelijke Samenvatting:  

bulletOnderwerp: Deze webcast gaat aldus over de ontwikkeling van op e-learning gebaseerde onderwijsmodules t.b.v. ...(Lees verder ...)

bullet... de bij- en nascholing van professionals werkzaam binnen de (G)Gz, maar is evengoed te gebruiken voor ...(Lees verder ...)

bullet... de overdracht van kennis in het algemeen. Het concept dat beschrijft waaraan dat idealiter zou moeten voldoen, is genaamd: “COMIOPAL”. 

bulletKenmerken van Comiopal: ...(Lees verder ...)

bullet... Integratie van multimediale en interactieve technieken staat centraal, naast personificatie van leerstof, het aansluiten bij individuele leerstijlen, eenvoud, gebruikersvriendelijkheid en centrale monitoring van individuele leertrajecten mbv een LMS.

bulletDoel: Het doel van deze webcast is ...(Lees verder ...)

bullet... het presenteren van mijn ideeën en plannen hieromtrent teneinde in contact te komen met gelijkgestemden om e.e.a. te realiseren.

bulletDoelgroep: Ik richt mij met deze presentatie: ...(Lees verder ...)

bullet1. in eerste instantie tot instanties die als opdrachtgever zouden kunnen fungeren (Universiteiten, Hoge scholen, Uitgevers van leermiddelen, etc.)

bullet2. ICT: In de tweede plaats tot individuen met, behalve een grote affiniteit met het proces van kennisoverdracht (onderwijs), ook programmeerervaring en verstand van LMS’en zoals Moodle of Sakai. 

bullet3. MDOT: in derde instantie op andere potentiële zakenpartners cq leden van een samen te stellen “Multi-Disciplinair-Ontwikkel-Team” (MDOT), om gezamenlijk onderwijsmodules (Content) te ontwikkelen. ...(Lees verder ...)

bullet... (Inhoudsdeskundige docenten/ auteurs, onderwijskundigen, grafisch vormgevers, zakelijk managers, juristen, educatieve uitgevers met verstand van hosting en Learning Management Systemen (LMS: Moodle, Sakai, etc) 

bullet4. … en verder op een ieder met belangstelling voor het proces van kennisoverdracht die denkt op de een of andere manier een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van Comiopal.

bulletMDOT: Comiopal onderwijsmodules worden ontwikkeld door de leden van een zgn. “Multi-Disciplinair-Ontwikkel-Team” (MDOT), waarin de volgende functies zijn vertegenwoordigd (ev. meerdere functies in een persoon verenigd) :...(Lees verder ...)

bullet1.      een inhoudsdeskundige docent/ auteur,

bullet2.      een regisseur,

bullet3.      een redacteur,

bullet4.      een onderwijskundige,

bullet5.      een grafisch vormgever,

bullet6.      een ICT specialist met verstand van hosting en LMS,

bullet7.      een zakelijk manager en

bullet8.      een opdrachtgever (Universiteit of ander onderwijsinstituut, uitgever, P&O functionaris, etc.) 

bulletOntwikkelcyclus: De docent/ auteur maakt samen met de regisseur een storyboard/ ontwerp voor ...(Lees verder ...)

bullet... een prototype van de module. Vervolgens wordt deze door de andere leden van het MDOT verder bijgeschaafd tot een professionele module die door de ICT-er op het internet wordt geplaatst, van waar deze, al dan niet tegen betaling, overal ter wereld kan worden gedownload.

Verder komt in deze presentatie aan de orde:

bulletde vormgeving van de interface met de verschillende functionaliteiten

bulletde verschillende rollen waarin men kan inloggen ...(Lees verder ...)

bullet... (Als Cursist, Docent of  Ontwikkelaar)de verschillende trajecten (route) die men door de leerstof heen kan afleggen (gepersonifieerd, doelgroep gerelateerd, als een vooraf, door een docent samengestelde, cursus en een ongeleid traject (= zelf uitgestippelde route).

bulletVoorts: de maatschappelijke relevantie van Comiopal 

bulletde verdeling van de opbrengsten onder de leden van het MDOT volgens ...(Lees verder ...)

bullet... een aandelensysteem, nl naar rato van het door elk lid geïnvesteerde aantal uren (als percentage van het totaal geïnvesteerde aantal uren door het gehele ontwikkelteam (MDOT). 


Tenslotte vindt u:

bulletverwijzingen naar verdere achtergrondinformatie over Comiopal en ondergetekende, 

bullethet verder te volgen tijdpad op weg naar realisatie van de plannen 

bulleteen korte beschrijving van aantal aanpalende projecten (zoals de ontwikkeling van een digitale anamneselijst met rapportgenerator, een follow up methode cq behandelevaluatie en feedback, etc.).  

bulletbedrijfsgegevens van Comiopal.

bulletcontactinformatie

 

Mocht u de videopresentaties willen bekijken ga dan naar Videopresentaties (Webcasts) in de kolom hiernaast (Links).

Mocht u zelf niet geïnteresseerd zijn maar iemand anders in uw netwerk attent willen maken op deze website, ga dan naar de netwerkpagina

U bent de Hit Counter e bezoeker van deze pagina.